Foredrag om Lejrekongerne
Danernes Sagnhistorie500 års Lejre-haller er i de sidste 30 år dukket op af jorden og har gjort de overkritiske historiske afvisninger af Lejre til skamme. Vor berømte sagnskat om de såkaldte Skjoldunger fra Lejre er ganske vist manipulerende middelalderlitteratur skrevet over ældre skjaldedigte, men kan der bag den spændende litteratur skimtes en linje, der kan skabe sammenhæng mellem de historiske fragmenter fra udlandet og moderne arkæologi?

Det kan der øjensynligt. Kildekritiske forskningsresultater fra de få forskere, som i 80-90'erne fortsat beskæftigede sig med periodens materiale, danner udgangspunkt for Troels Brandts rekonstruktion af et muligt sagnlag før middelalderens gennemskuelige politiske manipulationer. Det bliver aldrig historie, men linjen i kongeriget Danmarks opståen er klar:

• Samlingen af de østlige daner-stammer i 500-tallet og Skjoldungefejden.
• Den fælles mobilisering ved Dannevirke mod de kristne frankere i 7-800-tallet - og vikingerne.
• Samlingen og kristningen af Danmark i 900-tallet – med Lejre/Jelling-problematikken.

Det omfatter mange år, så vægten kan lægges efter ønske. Foredraget suppleres af plancher, kort og billeder.

Kontakt - Troels Brandt:
troels@brandt.mail.dk
20 94 00 56