Foredrag - Troels Brandt


Troels Brandt har de sidste 10 år holdt langt over 100 foredrag om nedenstående emner - i alle tilfælde enten som forfatter til bøger og artikler og/eller som bestyrelsesmedlem med relation til emnerne.

Emner:
Det danske riges opståen --- Mulige delemner: Jernalderens sagn / Lejre eller Jelling
Herulerne --- Folkevandringsfolkets historie og indvirkning i Norden
Rökstenen --- Gåder og svar - vikingetidens længste runeindskrift
Mordet i Finderup Lade --- en sandsynlig forklaring på gåden
Hvidene i Naturpark Mølleåen --- Suneslægten i Nordsjælland
FuresøHistorien --- Mulige delemner: Værløse eller Farum
Naturpark Mølleåen --- Mulige delemner: Beskrivelse / Idé / Historie
Ring 5 --- En misforstået løsning i Nordsjælland
Oldtidsvejene i Nordsjælland --- fortidens infrastruktur
Rørvigs udviklingshistorie --- Rørvigs historie og geologi - Isøre havn og ting

Foredragene har været holdt fra Christiansborg over Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Västergötland Historieforum og Nordsjællands rådhuse til talrige sjællandske foreninger og arrangementer.

Foredragene ledsages af en præsentation i Powerpoint, da plancher, billeder og kort er en væsentlig del af disse emner. En del af emnerne tilpasses stedet, hvor foredragene holdes.

Troels Brandt - CV
troels@brandt.mail.dk
20 94 00 56