Danerkongerne fra Lejre

Arkæologi og skriftlige kilder peger i dag entydigt på Lejre som danernes kultiske centrum og kongeslægtens stamsæde.

Alt tyder på, at Jelling var en spektakulær magtmanifestation rejst af Harald Blåtand - et symbolsk mindesmærke og center til modtagelse af imponerede udsendinge fra Tyskland og Jylland. De få kilder herom fortæller intet andet.

Danmarks sagnhistorie blev draget i tvivl ved kildekritikken sidst i 1800-tallet med Kristian Erslev som nestor - med rette - men efterfølgere som Erik Arup endte i den modsatte grøft. Var nogle måske endda drevet af politisk indignation? I alt fald viser nyere arkæologi og kildekritik, at disse efterfølgere har ført os på vildspor i bl.a. spørgsmålet Lejre - Jelling, som er aktuelt som følge af de seneste kostbare formidlingsprojekter.

Danerkongerne fra Lejre er en videreudvikling af Danernes Sagnhistorie, som blev udgivet i 2004, samt webartiklen The Heruls om 500-tallet.

Danerkongerne fra Lejre Resumé af sagnhistorien Foredrag Retur til forside

Danernes historie 500-970 ultrakort:
"Danerkongerne fra Lejre" fortæller om sagn, historie og arkæologi siden 500-tallet. I 548 kom en deputation tilbage fra Skandinavien, så to byzantinske historikere få år efter kunne fortælle, at de toptrænede herulske lejesoldater, som var berygtede for at plyndre deres naboer, omkring 512 passerede danernes "nationes" og slog sig ned på den Skandinaviske Halvø. Her var herulerne 512-548 blevet drevet videre af danerne i Østdanmark - måske fordi danernes stammer gik sammen mod herulerne. Danerne blev derfor pludselig kendt i Konstantinopel, Ravenna, Franken og England - og der syntes at opstå 3 kendte sagnkredse om danerne, som i forskellige udgaver fyldte 40% af Saxos 9 sagnhistoriske bøger.

Senest i 700-tallet førte truslen fra frankernes fremtrængen mod nord til, at en gruppe daner tog magten ved Dannevirke som syddaner - øjensynligt fordi danerne havde fået magten i den vestlige Østersø og Bælthavet. Fra den tid begynder arkæologi og europæisk historie at erstatte sagnhistorien. Danerne holdt skansen og oprettede den internationale handelsby, Hedeby. Vikingeangreb blev en uofficiel del af deres politik.

En periode brændte vikingekongerne krudtet af i Franken og England og glemte hjemlandet, indtil Gorm og Harald Blåtand samlede Danmark - ikke som fremmede opkomlinge, som antiroyalistiske historikere helst fremstillede det, men som efterkommere af den sagnomspundne sjællandske vikingekonge, Regnar Lodbrog. Hans formodede far, Sigifred II, var i frankernes annaler nevø af syddanernes kong Godfred og måske dattersøn af den "opblæste kong Sigifred" i annalerne og et frankisk digt fra 782. Sigifred I må have afløst gamle kong Harald, som var nævnt i annalerne. I de nordiske sagaer om Lejres nu sekundære konger var Sigurd I og II sammenblandet til Sigurd Ring - Harald Hildetands banemand.

Analyser på grundlag af de seneste årtiers kildekritik peger på, at det er fra denne slægtsgren, at nutidens kongeslægt stammer. Gorm tilbageerobrede Hedeby, som var tabt på grund af dansk opløsning, og han sikrede antagelig bl.a. ved ægteskab med den jyske jarledatter, Thyra, sønnen Harald magt over de mere eller mindre selvstændige jyske lande, som havde været mere åbne over for kristendommen end Gorm. Harald kunne i Jelling rejse sit imponerende monument til minde om samlingen og kristningen af Danmark ved symbolsk brug af forældrenes grave - men det ændrer ikke på, at den omrejsende kongeslægt i alle de foregående 500 år havde bevaret ceremonihallen i Lejre som danernes kultiske centrum og slægtens stamsæde - indtil man som kristne flyttede aktiviteterne ned til fjorden ved Roskilde.

En enkel forklaring i forhold de ekvilibristiske krumspring, som skulle forklare 1900-tallets påstande - og dertil harmonerer den med arkæologien!

Jelling/Lejre og "Harald Blåtands slægt": Uddybningen af disse problemer er trukket særskilt ud af bogen i nedenstående:
Danerkongerne - uddrag Sammendrag Lejre-Jelling Plancher alene Kontakt: troels@brandt.mail.dk, 20 94 00 56


Hardeknuds, Gorms og Harald Blåtands ceremonihal i Lejre