Foredrag om Skjoldungerne i Lejre
Sagnhistorien om danernes konger


Stammede Gorm den Gamles slægt fra Lejre?

500 års Lejre-haller er i de sidste 30 år dukket op af jorden og har gjort de overkritiske historiske afvisninger af Lejre til skamme. Vor berømte sagnskat om de såkaldte Skjoldunger fra Lejre er ganske vist manipulerende middelalderlitteratur skrevet over ældre skjaldedigte - ofte parallelle og meget forskelligartede fortællinger. Kan der bag den spændende litteratur skimtes en linje, der kan skabe sammenhæng mellem de historiske fragmenter fra udlandet og moderne arkæologi?

Det kan der øjensynligt. Forskningsresultater med kritik fra de få forskere, som i 80-90'erne fortsat beskæftigede sig med periodens materiale, danner udgangspunkt for Troels Brandts rekonstruktion af et muligt sagnlag før middelalderens gennemskuelige politiske manipulationer. Det bliver aldrig historie, men hvor den populære vikingetids mange formidlingsprojekter består af tør arkæologi eller gisninger på må og få, danner den fragmentariske historie og arkæologi i disse rekonstruktioners forklaringsmodel en mere sammenhængende fortælling end hidtil. Vi hører om samlingen af de østlige daner-stammer i 500-tallet over den fælles mobilisering ved Dannevirke mod de kristne frankere i 7-800-tallet til samlingen og kristningen af Danmark i 900-tallet – det sidste symboliseret ved Harald Blåtands strategisk placerede og spektakulære magtdemonstration i Jelling. Analysen af de nyere forskningsresultater under ét fører også til involverede kongenavne og en sandsynlig forklaring på, hvorfor Gorms dynasti kommer fra Lejre.

Foredraget holdes med adgang for alle i Lejre:
Kulturhuset Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre
Torsdag 14/9 2017, kl. 19-21.30.
Foredragsholder, Troels Brandt
Arrangør, Lejre Historiske Forening, Karl Frandsen
Medlemmer gratis - Andre 50 kr.