Troels Brandt
Troels Johan Brandt
Født: 25. december 1945, Odense, Danmark
Adresse: Farum

Uddannelse
Aurehøj Statsgymnasium, Copenhagen Business School
Statsautoriseret revisor, 1975

Profession:
Pensioneret 1/1 2006
Finansdirektør / CFO 1996-2005
Partner i revisionsfirma -1996.

Medlem af bestyrelser (natur og historie):
Naturpark Mølleåens Venner (tidl. FNV)
Oldtidsstifonden i Nordsjælland
Naturparkråd, Naturpark Mølleåen
• Skovbrugerråd, Naturstyrelsen Østsjælland
• Grønt Råd, Egedal Kommune

Tidligere:
• Rørvig By og Land
• Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred
• Rørvig Foreningsråd
• Grønt Råd, Odsherred Kommune
• Farum Lokalhistoriske Forening

Miljøpris (Farum Kommune 1994-97)
Andel i Kulturpris (Furesø Kommune 2014)

Kontakt: troels@brandt.mail.dk
København, 1. august 2020, Troels Brandt

Bøger og artikler etc.:
• "Igangværende arbejder - Langtidsprojekter" i "Revision og Regnskabsvæsen", 1993-2.
• "Mølleåen fra Bastrup til Farum Sø", Farum, 1994.
• "Regimentsskriveren på Farumgård" i "Majtræet" Farums Arkiver og Museer, 1994-39.
• "Hviderne i Naturparken" i "FAHS", Frederiksborg Amts Historiske Selskab, 1997.
"Cykelkort over Naturparken", Farum, 1998.
"Isøre Havn og Ting" i "Mellem Kattegat og Isefjord", Rørvig, 2002.
• Bogen "Danernes Sagnhistorie", København, 2004.
• "Rökstenen" i "Kult, Guld och Makt", Göteborg, 2007.
• Bogen "Kongemordet i Finderup Lade", København, 2008.
• "Oldtidsvejene i Furesø Kommune" i "Witherløse", Årsskrift 2008 Værløse Hist.
• "Herulerne" i "Fund og Fortid", Sammenslutn. af Danske Amatørarkæologer 2008.
• "Middelalderen" i bogen "FuresøHistorien, bind 1", Værløse 2012.
• "Landboreformerne" and "1948-1990" "FuresøHistorien, bind 2", Værløse 2014.
• "Et motiv til mordet i Finderup Lade" i "Siden Saxo nr. 2 2015".
• "Harald Blåtands Slægt" i "Siden Saxo nr. 1 2016".
• Korte artikler i "FNV-Orientering" og "Rørvig By og Land"
• Digital turguide, webmaster og artikler, Naturpark Mølleåen.
• "Turguide - Naturguide Mølleåen", Naturpark Mølleåens Venner 2017.
• Redaktør og medforfatter "Naturpark Mølleåen - Geologi, natur og historie", Naturpark Mølleåens Venner 2020.
• Bog under udarbejdelse (Udkommer 1. halvår 2021): "Danernes Riger 500-975"

Historiske artikler: Oplistet på websiden for Gedevasens Forlag