Rökstenen - Gåtor och Svar

Innehållet på webbsidan:

Articles:
Main article - PDF - 21 pages

Den svenska artikeln har utgått. Använd engelska artikeln. Se sammandrag nedan.

Appendixes and links:
The text and its structure (diagram)
The set-up of runes and encryption (table)
The runic text (Illustrata)
The Sparloesa Stone (web-article)
Dansk kongeliste.
Other links - on line sources

Author: Troels Brandt - troels@brandt.mail.dk
Challenges to the mind
(Peter Godman about the ideas of Alcuin)


Fram- och baksida - Klicka för förstoring

Klicka på bilden för full storlek. Länkar markerade med orange text.

Etablerad 19 oktober, 2005 - Updaterad 1. december, 2015

@ Gedevasens Forlag, 2004.

Sammanfattning

"Utmaningar att tänka" var populära vid det frankiska hovet på Rökstenens tid. På grund av den politiska situationen i Skandinavien på den tiden framställdes stenen i en kombinerat svenska och internationella kontekst. Stenens metod är tydligt influerad av frankisk renässans som kontrollerades av Alcuin av York.

Därför verkar tolkningen komplicerat, men trots de många detaljer binds de samman på ett mycket tydligt och planerat strukturen. Det hela slutar i två enkla budskap - en tillfällighet är högst osannolikt i detta mönster. Principen har redan accepterats av forskare i samband med kodningen av de runor, som är en del av strukturen. Vi får aldrig glömma detta sätt att tänka, när vi läser texten. Artikeln noterade baserat på Riksantikviarieämbetets accepterade texten följande enkla och logiska struktur:
  • Texten är organiserat i vers med teman som är anpassade till en fram- och en baksida som omges av en ram av kodade runor.
  • Verserna innehåller gåtor separerade från det fornnordiska ordet "sakum" ("jag säger") följt av en frågande pronomen. Varje gåta innehåller en eller flera verser.
  • Svaren bekräftas indirekt i följande gåta, så att alla gåtor anslutas i en sammanhang.
  • När "sakum" följas av "mukmini" är gåtan är en välkänd myt (Wessen s "offentlig minne"). I de övriga gåtor sökes relevant historia.
  • Enligt numrering saknas nio gåtor som måste representera den "nya generationen", som nämns strax innan de saknade gåtor. Dessa gåtor må finns i verserna utan numrering.
Resultatet är en sammanhängande och trovärdig text enbart baserat på Riksantikviarieämbetets översättning. Alla svar identifieras i efterföljande gåta - förstås med undantag för sista gåta. Strukturen och tolkning av texten överensstämmer med setup av runor och kryptering.

Svaren på gåtorna är de gotiska kungars mytiska svärd, nio generationer av förfäder, slagfälten, Siulunti, Ingoldingene och den mytiska Thor och hans kæmpesøn. Den sista versen måste hänvisa till den outsägliga Oden, men der finns inget fråga ord i sista versen - svaret hänger i luften.

Vämods familj identifieras som ättlingar till den herulske kungen Rodolphus "våbensøn" av germanska hjälten, Theoderik, som texten refererar tydligt. Även de historiska händelserna kring Vämods död på Siulunti kan identifieras som den danska / frankiska krig 812-815.

Två kenninge på baksidan kan hänvisa till gudarnas mottagning av hjältarna i Valhall - stenen bildar en parallell till bildstenen i Tjängvide, Gotland. Den identifierar förmodligen den fallne son som en hjälte. Verser med dessa kenninge inramas av de senaste tre gåtor skrivna i krypterade runor. De åberopar Tor och Oden med hjälp av tydliga symboler och trollformler, som gjorde kenningene i den mellersta delen till en bön.

Problemen att förstå stenen lösas 100% i den engelska artikel - förklarade på ett sätt som inte kräver språkkunskaper. Runologer och filologer har redan löst sin del av översättningen på ett nästan perfekt sätt, men har utan framgång försökt att tolka texten i 60-150 år. Europeiska historiker och andra grupper som arbetar vetenskapligt på samma sätt, har bättre förutsättningar att att tolka texten, som har en mycket bredare kontekst än vanliga runstenar.

Lösningen publicerades första gången i november 2004. I augusti 2006 presenterades den i Götene tillsammans med Bo Ralphs partiella tolkningsförsök på symposiet "Kult, Guld och Makt". Artiklarna från symposiet är i 2007 publicerade av Historieforum Västergötland i boken "Kult, Guld och Makt" - Historieforum Västergötland. Major adjustments since then are listed below.Context - Click for enlargement

Major changes since "Kult, Guld och Makt" (2006):
Index

10/9 2007Chapter 1, 3 & 5, Note 1.2Setup of runes and encryption (table)
12/9 2007Chapter 5/7Von Friesen's 24-rune problem
14/12 2007Chapter 1 & 2, Note 1.4 & 2.2Comments to Bo Ralph's articles
03/8 2008Most chaptersReferences to articles by Schulte and Harris
21/8 2009LinkThe Sparloesa Stone
28/7 2010Chapter 2Melnikova
11/4 2013Chapter 7The Kennings and the number-problems solved
23/5 2013Chapter 4Ingoldings and Scyldings
21/08 2014Main linkNew pdf-main article
1/12 2015Chapter 4 & 5Principles for the use of the sagas